Poštovani,

Zbog zakonskih regulativa, naš objekat više ne koristi naziv Hotel Karaburma, niti sajt na kome se trenutno nalazite.

Kliknite na link https://www.karaburmadoo.rs/ kako biste došli do novog sajta.

Nova e-mail adresa za kontakt je:  office@karaburmadoo.rs

Ostali kontakt podaci su i dalje isti:

• D.O.O. ZA UPRAVLJANJE STAMBENOM ZGRADOM ZA SAMCE „KARABURMA“ Beograd

• 11060 Beograd,

• Stevana Dukića br.2.

• PIB 100219133

• Matični broj 07036256

• Tel:  +381 11 2782 902